~ Oog voor Natuur ~

Excursies

Nederland
Excursies houd ik doorgaans in de volgende gebieden: Oostvaardersplassen, het Lauwersmeer, de Groene Jonker, Deltagebied Zeeland, Texel, de Pieren te IJmuiden, de Hondsbossche Zeeweringn  en De Putten, de Amsterdamse Waterleidingduinen .

Maar u kunt ook als individu of als groep excursies op maat aanvragen, naar een door u gewenst gebied.

Duitsland

Bij voldoende belangstelling zal in de eerste week van November een 3-daagse kraanvogelexcursie naar de Diepholzer Moor  ten noorden van Osnabrück  plaatsvinden.

Door opnieuw naar de knop excursies te gaan , ziet u welke excursies  nu aangeboden worden en vindt u tevens nadere informatie.

U hoeft hiervoor alleen  op de naam van de excursie te klikken.

peterzwitsers_600px_wildezwaan